شرکت پیشگام صنعت جهت افزایش حوزه فروش و شبکه فروش محصولات خود مزایای ویژه ای را برای نمایندگان فروش انحصاری و معمولی در نظر گرفته است.

شرکت پیشگام صنعت با همکاری شرکت های وابسته شرایط ویژه ای را برای فروش محصولات خود و توسعه بازار فروش نمایندگان خود در نظر گرفته است.

تمامی نمایندگان می توانند بازاریاب حرفه ای را جذب مجموعه شرکت کرده و جهت معرفی به شرکت ارسال نمایند.

50درصد حقوق بازاریاب بر عهده شرکت بوده و نیروی بازاریاب معرفی شده براساس قانون ماده 80 توسط شرکت بیمه گردیده و زیرنظر نماینده مورد نظر در استان یا شهر کارهای بازاریابی را انجام می دهند.

ارائه جشنواره های منعدد و متفاوت فروش

تخفیف پایان سال جهت میزان فروش

استفاده از پاداش های فروش  و جوایز متعدد در قرعه کشی با توجه به امتیازات متفاوت

ارائه تورهای سفر داخل و خارج کشور با توجه به میزان فروش

ارائه کردیت و شرایط فروش بلند مدت جهت نمایندگیها

 

شرایط تبلیغاتی در نظر گرفته شده از طرف شرگت جهت نمایندگیها:

شرکت 50 درصد هزینه تبلیغاتی موارد ذیل را به نمایندگان مجاز خود پرداخت می نماید:

1)حضور در نمایشگاههای مرتبط با کالاهای شرکت فقط با برند محصولات شرکت پیشگام صنعت (نماینده حق معرفی کالای دیگری را به همراه برند پیشگام صنعت ندارد)

2)تبلیغات بنری در شهر و یا استان مورد نظر با ارائه فاکتور و هماهنگی قبلی

3)بنر تبلیغاتی برای محل پروژه های انجام گرفته به هر اندازه که مدنظر نمایندگی باشد

4)تبلیغات تلویزیونی در استان مورد نظر با تنظیم تیزر و ارائه فاکتور و هزینه های تبلیغاتی

5)ارسال کاتالوگ همراه با بنرهای سردرب فروشگاه

6)ارسال بنر و کاتالوگ برای نمایندگان، نمایندگی انحصاری

7)چاپ کارت ویزیت رایگان با لوگوی شرکت برای تمامی نمایندگان فروش

8)چاپ کاتالوگ برای نمایندگان فروش به شماره های تماس نمایندگی

9)درج درسایت شرکت برای فروش اینترنتی محصولات پیشگام صنعت

10)تابلوی تبلیغاتی برای تمامی نمایندگان جهت نصب بر روی وانت حمل محصولات پیشگام صنعت

11)لباس کار، کادر فروش و نمایندگی و خدمات براساس اندازه های داده شده از طرف نماینده

شرکت پیشگام صنعت با همکاری شرکت های وابسته شرایط ویژه ای را برای فروش محصولات خود و توسعه بازار فروش نمایندگان خود در نظر گرفته است.

تمامی نمایندگان می توانند بازاریاب حرفه ای را جذب مجموعه شرکت کرده و جهت معرفی به شرکت ارسال نمایند.

50درصد حقوق بازاریاب بر عهده شرکت بوده و نیروی بازاریاب معرفی شده براساس قانون ماده 80 توسط شرکت بیمه گردیده و زیرنظر نماینده مورد نظر در استان یا شهر کارهای بازاریابی را انجام می دهند.