خط مشی ما

 

1-فراهم کردن ارزش و آسایش برای مشتریان با ارائه محصولات جدید و با کیفیت و ارتقاء سطح تولید و خدمات

2-جامعه و محیط زیست از ذی نفعان محصولات شرکت می باشد پاسخگویی به آنان و تامین منافع ذی نفعان از اهداف اصلی ما می باشد.

3-رعایت قوانین و موازین اخلاقی و اقتصادی از الزامات مدیریت مجموعه می باشد.

4-صرفه جویی در مصرف و ارائه جنس با کیفیت از اهداف ما می باشد.

5-پیوند دائمی مدیریت وکارکنان شرکت با همکاران و مصرف کنندگان وفادار.

6-آموزش و ارتقاء دانش همکاران و کارکنان

7-اتحاد استراتژیک بین تولید-توزیع و مصرف کننده

8-صداقت –کیفیت –تعهد –مشتری مداری

امید است که با همکاری و همیاری شما سروران قادر به ارائه خدمات روزافزون و آسایش شما بزرگواران بوده باشیم.

انشاءالله